Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Z cyklu "Szklakiem historii, przyrody i kultury" - Kościół św. Anny w Bąkowicach

Kościół istniał już średniowieczu. W połowie XVI wieku został zajęty przez protestantów, którzy w latach 1581-1582 wznieśli na miejscu pierwotnej świątyni kościół drewniany. W latach 1837–1839 w miejscu spalonej drewnianej świątyni mistrz murarski Hasenwinkel z Namysłowa zbudował kościół murowany, budowlę jednonawową z zamkniętym półkoliście prezbiterium. W 1869 dobudowano od zachodu kwadratową wieżę. W 1914 zbudowano kaplicę przy południowej ścianie wieży. Kościół odnowiono w 1934 i 1957. W kościele znajduje się gotycka pieta z I połowy XV wieku. 

Źródło:https://pl.wikipedia.org/wiki/Parafia_%C5%9Bw._Anny_w_B%C4%85kowicach

300936.jpeg

zabytki-opolszczyzny-namyslow-fotografia-opole-140.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów