Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Z cyklu "Szklakiem historii, przyrody i kultury" - Kościół św. Katarzyny w Gręboszowie

Neoromański kościół św.Katarzyny zbudowany na przełomie 1897-1899 roku. Obok nowego kościoła stał kiedyś stary drewniany, również pw. Katarzyny z XVII w., który wówczas zaczął pełnić funkcję kaplicy cmentarnej, gdzie znajdowały się świątynie. Drewniana świątynia z biegiem czasu zaczęła popadać w ruinę, dlatego w 1973 r. w całości został przeniesiony do Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu Bierkowicach (http://www.muzeumwsiopolskiej.pl) , który stoi tam do dziś. Kościół znajduje się na cmentarzu, gdzie zachowało się również kilkanaście starych zabytkowych nagrobków z XIX w. min. : hr. Gustava Adolfa Henckel von Donnersmarcka, czy dawnych właścicieli Gręboszowa.

Źródło:http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/29071,greboszow-kosciol-sw-katarzyny-(1897-1899-)-.html

321236.jpeg

Gręboszów - Kościół filialny p.w. św. Katarzyny (1897-99, restaurowany 1936-37)1.jpeg

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów