Logo WCAG
 • EN
 • CZ
 • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Nabory

Rozporządzenie MRiRW z dnia 24 wrzesnia 2015 r. - "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność".

PDFRozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r..pdf

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporzadzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

PDFRozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 sierpnia 2016 r..pdf

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

PDFRozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r..pdf.pdf

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

PDFRozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2018 r..pdf.pdf

Zapraszamy do zapoznania się z Lokalną Strategią Rozwoju w pigułce, która będzie pomocna przy pisaniu wniosku:

 

 • Protokół z posiedzenia Rady Programowej z dnia 10.06.2022 r. oraz lista rankingowa

  W dniu 10.06.2022 r. o godz. 15.00 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak odbyło się Posiedzenie Rady Programowej LGD Stobrawski Zelony Szlak w celu ponownej oceny operacji objętych protestem w ramach naboru 26/2022.

  20 Czerwca 2022
 • Informacja o Posiedzeniu Rady Programowej Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak

  Posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak w sprawie rozpatrzenia protestów złożonych w ramach naboru  26/2022 Wsparcie dla podejmowania działalności gospodarczej, odbędzie się 29.03.2022 r., w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim (ul. Namysłowska 20, 46-081 Dobrzeń Wielki) o godz.: 16:00.

  22 Marca 2022
 • Protokół z posiedzenia Rady Programowej z dnia 22.02.2022 r., 23.02.2022 r., 25.02.2022 r. oraz listy rankingowe

  W dniach 22.02.2022 r., 23.02.2022 r. oraz 25.02.2022 r. odbyło się Posiedzenie Rady Programowej w sprawie oceny i wyboru operacji złożonych w ramach naborów nr 26/2022 oraz 27/2022 ogłoszone w dniu 03.01.20222 r.

  11 Marca 2022
 • Informacja o Posiedzeniu Rady Programowej Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak

  Posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak w sprawie wyboru i oceny operacji w ramach naborów nr 26/2022 Wsparcie dla podejmowania działalności gospodarczej oraz 27/2022 Rozwój wielofunkcyjnej i nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej oraz miejsc spotkań odbędzie się 22.02.2022 r. o godz.: 15.00, 23.02.2022 r. o godz.: 15.00 oraz 25.02.2022 r. o godz.: 15.00 w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak.

  15 Lutego 2022
 • Ogłoszenie o naborze nr 27/2022 dot. Przedsięwzięcia 2.1.1 Rozwój wielofunkcyjnej i nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej oraz miejsc spotkań

  Ogłoszenie o naborze nr 27/2022, z dnia 03.01.2022 r. 

  PDFnr 27.2022 Ogłoszenie o naborze 2.1.1..pdf

  PDFnr 27.2022 Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze 2.1.1..pdf

  PDFzalacznik-nr-5-kryteria-wyboru-operacji-obowiazujace-od-05112021-r.pdf

   

  Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak ogłasza nabór w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność PROW 2014-20

   

  Zakres tematyczny: W ramach naboru zainteresowane podmioty mogą składać wnioski dotyczące rozwoju wielofunkcyjnej i nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej oraz miejsc spotkań  na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowaną przez społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak - zgodnie z § 2 ust. 1 pkt. 6 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

  Forma wsparcia: Pomoc na realizację operacji ma postać refundacji do 100% kosztów kwalifikowanych operacji. W przypadku operacji, gdzie beneficjentem jest jednostka sektora finansów publicznych, limit uwzględnia kwotę wkładu własnego tej jednostki na poziomie zapewniającym wymaganą wysokość wkładu własnego (36,37%).

  Termin składania wniosków: 18.01.2022 r. – 01.02.2022 r.

  Miejsce składania wniosków: Biuro Lokalnej Grupy Działania Stobrawski Zielony Szlak, ul. Kościelna 5, 46-081 Dobrzeń Wielki. Wnioski należy składać osobiście (lub przez osobę upoważnioną do reprezentacji), w godz. od 9.00-14.00, a w ostatnim dniu naboru tj. 01.02.2022 r. do godz. 12.00.

  Wysokość limitu środków: 245 786,10 EUR „(tj. 983 144,40 zł obliczone według kursu 1 euro = 4 zł, zgodnie z zasadami określonymi
  w Wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 7/1/2020)”

  Kwota wsparcia: min. 50 000,00 zł, max. 109 238,26 zł

  03 Stycznia 2022
Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów