Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Z cyklu "Szlakiem historii, przyrody i kultury" - Kościół Bożego Ciała i św. Norberta w Czarnowąsach

Trójprzęsłowe prezbiterium zamknięte jest prostą ścianą z zaokrąglonymi narożnikami. W przybudówce znajdują się dwie kruchty, z których jedna połączona jest z klasztorem. Od północnej strony kościoła, prostokątna zakrystia łączy się z kwadratową wieżą wypełniającą narożnik między prezbiterium i nawą. Od strony zachodniej, w dawny prostokątny korpus nawy została wbudowana węższa część o charakterze przedsionka z kruchtami po bokach. Wystrój wnętrza świątyni jest jednolity, barokowo-klasycystyczny, pochodzący z okresu przebudowy w 1777 roku. Ołtarz główny z sarkofagową mensą, na której znajduje się częściowo przekształconetabernakulum z rzeźbami aniołów po bokach, grupą ukrzyżowania na drzwiczkach i barankiem eucharystycznym w zwieńczeniu.Retabulum przyścienne ujęte jest parami kolumn oraz rzeźbami św. Piotra, św. Mikołaja, św.Pawła i św.Augustyna. Środkową część ołtarza wypełnia obraz przedstawiający św. Norberta. Dwa ołtarze boczne są analogiczne, lewy z rzeźbami dwóch świętych norbertańskich i obrazem Wniebowzięcia NMP. Prawy natomiast, z rzeźbami dwóch zakonnic i obrazem św. Augustyna. Ambonaudekorowana jest rzeźbami cnót i płaskorzeźbą Chrystusa Siewcy na parapecie oraz rzeźbą personifikacji wiary na baldachimieadorowanej przez anioły. W bocznej kaplicy znajduje się marmurowa chrzcielnica z XVIII wieku. Pochodzący z 1784 roku prospekt organowy jest trójdzielny, z małymi organami pośrodku oraz dwoma dużymi po bokach. Cały prospekt posiada bogatą dekoracjęrokokowo-klasycystyczną z wazonami i kratownicami.

Źródło:https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_Bo%C5%BCego_Cia%C5%82a_i_%C5%9Bw._Norberta_w_Czarnow%C4%85sach

image.png

parafialny.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów