Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Uwaga beneficjenci!

UWAGA BENEFICJENCIE !!!
SKORZYSTAJ PRZED ZŁOŻENIEM WNIOSKU  
- Z KONSULTACJI W BIURZE LGD 
- SZKOLEŃ 

http://stobrawskiszlak.pl/825/2023/plan-komunikacjiszkolen.html

ORAZ ZAPOZNAJ SIĘ Z TREŚCIĄ NASZEGO SAMOUCZKA

http://online.fliphtml5.com/andp/cgoe/#p=1

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów