Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Samouczek dla beneficjenta Lokalna strategia Rozwoju w pigułce

Zapraszamy wszystkich beneficjentów do zapoznania się z Lokalną Strategią Rozwoju w pigułce, która będzie pomocna przy pisaniu wniosku. Link: http://stobrawskiszlak.pl/891/2028/nabory.html

Wniosek oraz niezbędne instrukcje dostępne są na stronie: http://opolskie.pl/serwis/index.php?id=16234

PDFSAMOUCZEK LSR_wersja ostateczna.pdf (10,73MB)

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów