Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Z cyklu "Szlakiem, historii, przyrody i kultury" -kościół Wniebowzięcia NMP w Kościerzycach

Gotycki kościół pw. Wniebowstąpienia NMP na szlaku polichromii brzeskich po raz pierwszy wzmiankowany był w 1302 r. Pierwotnie był to kościół pw. św. Jerzego. Obecny pochodzi z XIV lub XV w. Przebudowywany został w wieku XVI.

Ołtarz główny pochodzi z XVIII w., a na jego odwrocie znajduje się deska z malowanymi herbami i niewyjaśnionymi po dzień dzisiejszy znakami. Przy wejściu znajduje się drewniana chrzcielnica z XIII w. Ciekawa jest też ambona z rzeźbami czterech ewangelistów.

Szczególnie interesującym elementem kościoła jest wieża wieloboczna, w górnej części o konstrukcji szkieletowej (pruski mur). Na wieży znajduje się wciąż działający drewniany zegar słoneczny.

Źródło:http://dziedzictwo.ekai.pl/@@koscierzyce_kosciol_wniebowziecia_nmp

47588.jpeg

pobrane.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów