Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Dożynki gminne w Domaszowicach

Tegoroczne dożynki gminne w Domaszowicach odbyły się we wspaniałej atmosferze. Nasze stoisko sąsiadowało z obozem Wojów, którzy obdarowywali nas dużą dawką humoru, wspomogli nas również podczas rozkładania i składania namiotu, za co serdecznie dziękujemy.

Licznie odwiedzający nasze stoisko mieszkańcy dopytywali o możliwości dofinansowania swoich przedsięwzięć. Pytano przede wszystkim o termin rozpoczęcia naborów na rozszerzenie działalności gospodarczej oraz jakie są szanse na dofinansowanie nowej działalności. Pojawiały się również pytania o działalność społeczną. Osoby na emeryturze, które mają dużo wolnego czasu i energii do działania chcą aktywnie brać udział w życiu społeczności lokalnej. W tym okresie programowania osoby w wieku 50+ otrzymają szczególne wsparcie jako tzw. grupa defaworyzowana.

Podczas dożynek zaangażowana była również nasza Pani prezes Jadwiga Kulczycka, która poproszona została do oceny tegorocznych koron.

Informacje o działalności LGD Stobrawski Zielony Szlak, możliwości dofinansowania swoich pomysłów oraz o Lokalnej Strategii Rozwoju mogli Państwo uzyskać w ramach "Planu komunikacji" realizowanego w bieżącym okresie programowania 2014-2020.

Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

dożynki Domaszowice 3.jpeg;14265091_897047977092278_2642810782498359195_n.jpeg  dożynki Domaszowice 5.jpeg; dożynki Domaszowice 7.jpeg

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów