Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Paryż na Stobrawskim Szlaku

"By spędzić wakacje w Paryżu, wcale nie trzeba jechać do Francji – w regionie mamy swój, opolski Paryż. Choć nie jest on stolicą mody i super drogich samochodów, a jedynie liczącą kilkudziesięciu mieszkańców osadą w gminie Pokój, warto tam zajrzeć." http://opole.tvp.pl/16038195/opolski-paryz-w-pokoju

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów