Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

konkurs na Najaktywniejszego Lidera Społeczności Wiejskiej

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie jak co roku organizuje konkurs pn.: „Najaktywniejszy Lider Społeczności Wiejskiej”.

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do udziału w konkursie wszystkie te osoby, których praca społeczna przyczynia się do rozwoju i integracji środowiska wiejskiego. Jesteśmy przekonani, iż działania na rzecz budowania kapitału ludzkiego na terenach wiejskich powinny zostać propagowane i doceniane.

Zgłoszenie i załączniki zgodnie z Regulaminem prosimy przesłać na adres OODR do dnia 03 listopada 2016r.

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, ul. Główna 1, 49-330 Łosiów

lub drogą elektroniczną na adres:  ,

Wszelkie pytania można kierować drogą elektroniczną bądź telefonicznie: , 77 412 52 97.

Podsumowanie konkursu wraz z ogłoszeniem laureatów planowane jest podczas Spotkania Mikołajkowego dla Klubów 4H z województwa opolskiego w grudniu 2016r.

Druki zgłoszenia i regulamin konkursu można pobrać:

DOCXregulamin konkursu -lider.docx (130,33KB)

DOCKarta zgłoszenia kandydata LIDER.doc (223,50KB)

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów