Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Nasze stoisko na Dożynkach Powiatowych w Przeczy

W tegorocznych Dożynkach Powiatu Brzeskiego w Przeczy brało udział nasze bajkowe stoisko. Promowaliśmy przede wszystkim walory kulturowe, historyczne i przyrodnicze naszego obszaru. Mieszkańcy powiatu brzeskiego pytali o atrakcje turystyczne, możliwość spędzenia wolnego czasu, dzieci natomiast najbardziej zainteresowane były naszą bajkową scenerią oraz leśnym klimatem.

Dotarli również do nas mieszkańcy obszaru LGD Stobrawski Zielony Szlak z pytaniami o możliwość rozszerzenia działalności gospodarczej. Informacje o działalności LGD Stobrawski Zielony Szlak, możliwości dofinansowania swoich pomysłów oraz o Lokalnej Strategii Rozwoju mogli Państwo uzyskać w ramach "Planu komunikacji" realizowanego w bieżącym okresie programowania 2014-2020.Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Pani Prezes Jadwiga Kulczycka była również w komisji oceniającej tegoroczne wieńce dożynkowe.

IMG_20160911_133825.jpeg; powiat.jpeg; 20160911_140920.jpeg; 20160911_143342.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów