Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Na Stobrawskim Zielonym Szlaku - zamek w Karłowicach

Zamek zbudowany pod koniec 1 poł. XIV w. jako siedziba rycerskiej rodziny Tschamerów. W roku 1565 wykupiony przez książąt brzeskich, następnie przebudowany na wiejska rezydencję. Park krajobrazowy założony wokół zamku w 1 poł. XIX w., pd. granicą sięgający kanału młynówki. W obrębie założenia taras ziemny, na którym wzniesiony zamek oraz dobrze zachowane zagłębienie fosy.  Drzewostan głównie liściasty (lipy, buki, dęby, akacje), sporadycznie również iglasty (świerki). Park podlega ścisłej ochronie konserwatorskiej.

Źródło:http://popielow.pl/326/519/park-zamkowy-w-karlowicach.html 

 

 

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów