Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

II tura warsztatów organizowanych przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi organizuje II turę warsztatów z wzorcowego zagospodarowania terenów wewnątrz wsi pn. " Zachowajmy cenną bioróżnorodność Opolszczyzny".
Poniżej można pobrać zaproszenie wraz z zasadami naboru na warsztaty i formularzem zgłoszeniowym.

PDF01_WarsztatyZagospodarowanieTerenu_RegNaboru_IITura.pdf (554,76KB)

PDF03_zaproszenie do udziału_warsztatyZagospodarowanie.pdf (1,25MB)

DOC02_FormularzZgłoszeniowyWarsztaty.doc (204,50KB)

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów