Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Szkolenie Rady Programowej, Zarządu oraz pracowników Biura LGD

W dniach 23-24.06.2016 roku w Urzędzie Gminy Pokój odbyło się 16 godzinne szkolenie dla członków Rady Programowej, Zarządu oraz pracowników Biura LGD w związku z przygotowywaniem się organów i Biura Stowarzyszenia do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju finansowanej ze środków Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Tematyka szkolenia dotyczyła m.in. zagadnień związanych z procedurą wyboru operacji i ustalaniem kwot wsparcia oraz dokonywaniem wyboru grantobiorców w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak.

DSC_0018.jpeg

DSC_0019.jpeg

DSC_0027.jpeg

DSC_0026.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów