Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

SPOTKANIE INFORMACYJNO-PROMOCYJNE W NAMYSŁOWIE

W dniu 22.07.2016 roku w Urzędzie Miasta Namysłów odbyło się spotkanie informacyjno-promocyjne w ramach realizacji planu komunikacji, w którym uczestniczło 45 osób, w tym ponad 20 z grup defaworyzowanych. Tematem spotkania były informacje nt. nowego okresu programowania oraz lokalnej strategii rozwoju LGD Stobrawski Zielony Szlak na lata 2014-2020. Przedstawiliśmy mozliwości dofinansowania oraz cele i kryteria wyboru dla poszczególnych operacji. Zaprezentowaliśmy także nasz nowy roll-up zachęcający do współpracy z LGD oraz korzystania ze środków oraz rozdaliśmy ulotki informacyjne.

 

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów