Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

PROPOZYCJA IV - trzydniowy spływ kajakowy na rzece Budkowiczance

DZIEŃ I - "Rozgrzewka na Budowiczance"

Powitanie uczestników, wybór zakwaterowania: "Stobrawska Grzynda" lub "Chata w lesie", kompleksowe omówienie trzydniowego programu spływu.

DZIEŃ II - "Szlakiem pięciu Młynów"

Sześciogodzinny spływ na odcinku Trzebiszyn-Tuły-Nowe Budkowice-Stare Budkowice-Morcinek-Zagwiździe-Murów, obejmujący pięć postojów na starych, zabytkowych młynach: w Tułach, w młynie "Zimnik", w Nowych Budkowicach, na Grzędzie i w Murowie. Trasa prowadzi również obok zabytkowego kościoła w Starych Budkowicach, Zabytkowej Huty Żelaza z XVIII w. w Zagwiździu i starego grodziska z XV w. na Kopcu w Murowie. Kolacja z tradycyjnymi potrawami i lokalnym "Kołaczem od Weidla" odbywa się w Sali Biesiadnej kompleksu Huty Żelaza.

DZIEŃ III - Spływ "Trasą dla romantyków"

Spływ rozpoczywa się w Murowie w miejscu uprzedniego ukończenia trasy. Całość odcinka 4,5 godzinnej trasy została doceniona przez ekspertów pod względem atrakcyjnośći przyrodniczo histrycznej i tym samym Budkowiczanka została uznana w Polsce jako finalistka tytułu "Rzeka Roku 2013". Trasa prowadzi m.in. przez okoły, gdzie z brzegu rzeki można zaobserwować pasące się rasowe konie z hodowli stadniny "Okoły". Trasa kończy się za mostem w Krzywej Górze skąd uczestnicy są zabierani na obiad do Karczmy Śląskiej na Górce w Starych Budkowicach. Kolejnym punktem programu jest zwiedzanie z lokalnym przewodnikiem zabytkowego kościoła w Starych Budkowicach, z historią sięgającą XVIII wieku.

Cena: 430 zł/os.

ULOTKA NR 2 STRONA 1.jpeg

www.kajaki.zagwizdzie.pl

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów