Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Informacja dla osób w wieku do 25 roku życia oraz powyżej 50 lat

Jeśli jesteś osobą w wieku do 25 roku życia lub powyżej 50 lat oraz mieszkańcem gminy Dobrzeń Wielki, Domaszowice, Lubsza, Łubniany, Murów, Namysłów, Pokój, Popielów lub Świerczów, mamy dla Ciebie propozycję!

Postaw na swoim, zrealizuj swoje marzenia i załóż działalność!

W naszej strategii rozwoju jesteś osobą defaworyzowaną dzięki czemu dostaniesz dodatkowe wsparcie podczas naboru wniosków na dofinansowanie działalności.

U nas dostaniesz 50 000 zł  - 100% dofinansowania Twojego pomysłu! 80% otrzymasz w formie zaliczki, a 20% zostanie Ci zwrócone po zrealizowaniu projektu.

Przyjdź do biura w Pokoju ul. Sienkiewicza 8 (budynek Urzędu Gminy) lub umów się telefonicznie na konsultacje - tel. 667983637

Jeżeli chcesz złożyć swój wniosek podczas najbliższych planowanych naborów i chcesz skorzystać z konsultacji z pracownikami LGD lub ekspertem zewnętrznym, prześlij do nas deklarację uczestnictwa w indywidualnych konsultacjach, co pomoże nam zorganizować pracę w biurze oraz ustalić dogodny dla Ciebie termin spotkania. Formularz zgłoszeniowy: Formularz indywidualne konsultacje (1).docx

plakat LGD.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów