Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nabór rekrutacyjny do projektów : "Strategia na biznes!" i "Łam barierę-buduj karierę!"

W związku z trwającym naborem rekrutacyjnym do projektów realizowanych przy wsparciu środków Europejskiego Funduszu Społecznego:  "Strategia na biznes!" i "Łam barierę-buduj karierę!", chcielibyśmy poinformować Państwa o przedłużonym terminie składania formularzy.

Celem realizowanych projektów jest udzielenie wsparcia osobom po 30 roku życia, pozostającym bez pracy, które chciałyby rozpocząć działalność gospodarczą na terenie województwa opolskiego. Uczestnicy projektów otrzymają dotację oraz wsparcie pomostowe, co łącznie daje pomoc w wysokości do 37 000 zł.

Projekty realizowane są w ramach Działania 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020.

Rekrutacja do wyżej wymienionych projektów potrwa do 25. sierpnia 2017 r., wszelkie informacje oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej:  http://www.wsparcieprzedsiebiorczosci.biuroprojektu.eu

Brak opisu obrazka