Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kluczbroski Inkubator Przedsiębiorczości - dotacje na założenie działalności gospodarczej

Celem projektu jest stworzenie na obszarze województwa opolskiego 44 trwałych miejsc pracy (firm) dzięki bezzwrotnym środkom na założenie działalności gospodarczej.

Projekt skierowany jest do:

- osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz biernych zawodowo w wieku do 30 roku życia, zamieszkałych na terenie województwa opolskiego, w tym w szczególności:

kobiet
osób w wieku 50 lat i więcej
osób o niskich kwalifikacjach 
osób posiadających co najmniej 1 dziecko  do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko z niepełnosprawnością do 18 roku życia

- osób pracujących do 30 roku życia, zamieszkałych na terenie województwa opolskiego, w tym:

zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych, których miesięczne zarobki nie przekraczają minimalnego wynagrodzenia.

Więcej szczegółów na poniższym plakacie.

Brak opisu obrazka