Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wspomnienia z realizacji grantu - "Na świętej Tekli będziemy ziemniaki piekli i kapustę siekli".

W ramach monitoringu i ewaluacji LSR prezentujemy wspomnienia z realizacji grantu "Na świętej Tekli będziemy ziemniaki piekli i kapustę siekli". Zgodnie z rozdziałem 10 LSR Monitoring i ewaluacja oraz załącznikiem nr 2 do LSR Procedura monitoringu i ewaluacji, monitoring służy bieżącej ocenie czy wdrażanie LSR postępuje zgodnie z planem. Poprzez umieszczenie informacji o zrealizowanych grantach Stowarzyszenie ma możliwość podglądu na stopień realizacji wskaźników określonych w LSR oraz skuteczność przekazywania i uzyskiwania informacji na temat działalności LGD.

Celem zadania było poszerzenie innowacyjnej oferty spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży oraz grup defaworyzowanych oraz wykluczonych określonych w LSR, poprzez organizację festynu promującego lokalne tradycje. Cel ten osiągnięto poprzez:
- pokaz szatkowania i siekania kapusty,
- pokaz kiszenia kapusty,
- pokaz prac na kartoflisku,
- pokaz starych maszyn i narzędzi,
- organizację konkursów sprawnościowych oraz z "wiedzy",
- pokaz wyciskania soków,
- pokaz smażenia powideł.

W ramach projektu została zorganizowana impreza - festyn pod nazwą "Na świętej Tekli będziemy ziemniaki piekli i kapustę siekli". Impreza odbyła się 20.10.2018 r. w Oazie bioróżnorodności Stobrawy w Świerczowie. Liczba uczestników wynosiła 87 osób, w tym 71 osób z obszaru LGD, osób defaworyzowanych było 18, a dzieci i seniorów 21. Festyn ten był ogólnodostępny, nawiązywał do tradycji lokalnych związanych z wspólnym kiszeniem kapusty i wykopkami wraz z dziedzictwem kulinarnym z tym związanym, zgodnie z przysłowiem "Dobra i kapusta, aby tylko tłusta" i nie ma, jak to ugotować garnek baraboli, gruli, pyry, bulby czy kartofli. Festyn pozwolił wykorzystać lokalne zasoby przyrodnicze oraz promować walory smakowe ziemniaków i kapusty. W ramach festynu przeprowadzono wspólne kopanie ziemniaków przy pomocy haczek i motyczek w połączeniu z ich pieczeniem w ognisku z łęt kartoflanych. Zaprezentowane zostały różne odmiany kartofli z możliwością ich posmakowania. Drugim elementem festynu była kapusta i tradycyjne kiszenie kapusty połączone z wycinaniem głąba. Uczestnicy mogli osobiście przygotować kapustę do kiszenia. Przedstawiona została różnica pomiędzy siekaniem, a szatkowaniem kapusty.

Odbyły się konkursy z nagrodami związane z ziemniakami i kapustą:
- bieg w workach ziemniaczanych,
- podnoszenie worka ziemniaków,
- tworzenie ziemniaków cudaków,
- rzut ziemniakiem do koszyka,
- rzut ziemniakiem na odległość,
- zbieranie ziemniaków,
- obieranie kapusty,
- wycinanie głąba,
- szatkowanie kapusty,
- ubijanie kapusty,
- wykazanie się wiedzą na temat kiszenia kapusty i uprawy ziemniaków.
Wszyscy uczestnicy festynu, którzy wzięli udział w konkursach sprawnościowych lub w konkursach z wiedzy otrzymali nagrody.

Odbył się pokaz starych maszyn i narzędzi związanych z uprawą ziemniaków oraz kiszeniem kapusty, w tym została zaprezentowana kolekcja buncloków.

Impreza nawiązywała również do "darów jesieni" w postaci owoców. Z jabłek i gruszek wyciskano sok, natomiast z brzoskwiń i śliwek smażono powidła w żeliwnych garnkach na ognisku. Oba te produkty podlegały degustacji.

W trakcie festynu zapewniono serwis kawowy z kołaczem śląskim oraz poczęstunek - danie z udziałem m.in. ziemniaków i kapusty. Na zakończenie były kiełbaski przy ognisku oraz taniec i śpiew.

Poniżej załączona fotorelacja, zapraszamy do obejrzenia! :)