Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Uchwały

Uchwała nr XIX/107/2023 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak z dnia 01.12.2023 r. w sprawie wysokości i sposobu uiszczania składek członkowskich w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak 

PDFUchwała nr XIX.107.2023 WZC Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak z dnia 01.12.2023 r.pdf (527,27KB)

Archiwum


Uchwała nr XIV/63/2021 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak z dnia 25.06.2021 r. w sprawie wysokości i sposobu uiszczania składek członkowskich w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak 

PDFUchwała nr XIV.63.2021 WZC Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak z dnia 25.06.2021 r..pdf (502,84KB)

Uchwała nr XIII/55/2020 Walnego Zebrania Członków z dnia 20.05.2020 r. w sprawie wysokości i sposobu uiszczania składek członkowskich w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak 

PDFUchwała nr XIII.55.2020.pdf (445,90KB)

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów