Logo WCAG
 • EN
 • CZ
 • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Skład Zespołu Inicjatywnego

 • Skład Zespołu Inicjatywnego

  Zespół Inicjatywny składa się z 11 osób (członków Stowarzyszenia) reprezentujących sektory: publiczny, gospodarczy oraz społeczny. Członkowie reprezentują również wszystkie gminy wchodzące w skład Lokalnej Grupy Działania Stobrawski Zielony Szlak tj. Namysłów, Domaszowice, Świerczów, Dobrzeń Wielki, Popielów, Lubsza, Murów, Łubniany.

  25 Lipca 2022
 • UWAGA%20Wykrzyknik.png

  Zostań Członkiem Zespołu Inicjatywnego!!

  Jeżeli jesteś członkiem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak, reprezentujesz sektor społeczny, publiczny, bądź gospodarczy możesz zostać członkiem Zespołu Inicjatywnego i czuwaj nad budową nowej Lokalnej Strategii Rozwoju!! W zależności od potrzeb spotkania będą organizowane w formie tradycyjnej, hybrydowej lub zdalnej. 

  Nawet nie będąc członkiem Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak jako mieszkaniec obszaru objętego nową LSR możesz włączyć się w prace Zespołu Inicjatywnego, informacje o jego spotkaniach będą umieszczanie na stronie internetowej stowarzyszenia.

  Na zgłoszenia czekamy do 22.07.2022 r. 

  20 Lipca 2022
Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów