Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

O Napoleonie w Borach Stobrawskich - Szlak Do Paryża

O Napoleonie w Borach Stobrawskich - Szlak do Paryża.
Buffalo Ranch – Paryż – Dąbrówka Dolna, czerwony – 8,1 km

Szlak zaczyna się przy Buffalo Ranch w Dąbrówce Dolnej. Tworzy zamkniętą pętlę prowadzącą przez Domaradzką Kuźnię do Paryża, obok wiaty rekreacyjnej. Nazwa Paryż według legend wiąże się z pobytem na tym terenie wojsk napoleońskich, a może nawet samego Napoleona.

Skąd się wziął w Borach Stobrawskich Paryż? To wszakże niewielki przysiółek Domaradzkiej Kuźni w gminie Pokój, daleko mu więc do jego francuskiego pierwowzoru. Powiadają jednak, że jego nazwa pochodzi z czasów wojen napoleońskich, kiedy wędrowały przez te rejony wojska francuskie na Moskwę, a może i nawet sam Napoleon. Jedni mówią, że to on sam nadał nazwę przysiółkowi, drudzy że to jego brat, który kwaterował tu wracając z Rosji. Powiedział wówczas, że wyspał się tu tak dobrze jak w Paryżu, stąd nazwa przylgnęła do przysiółka. Inna wersja mówi, że zostali tu osiedleni po wojnie jeńcy francuscy i to oni nadali nazwę.

Szlak do Paryża, to szlak spacerowy, który łączy ze sobą Paryż oraz jedną kwaterę agroturystyczną w Dąbrówce Dolnej, w której faktycznie możemy dobrze się wyspać i odpocząć. Prawie jak w Paryżu.

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów