Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Ważne dokumenty

ologowanie.png

UMOWA RAMOWA:

PDFstrona UMOWA z UMWO 14.12.2023 rok - realizacja LSR nowa.pdf (1,25MB)

Aneksy:

PDFAneks 1.2024.pdf (327,56KB)

Załącznik nr 1: Lokalna Strategia Rozwoju

PDFNOWA LSR 2023-2027 - skan - załacznik nr 1 do umowy z dnia 14 grudnia 2023 roku.pdf (5,60MB)

Załącznik nr 2: Plan komunikacji z lokalną społecznością

PDFZałącznik nr 2 do umowy ramowej - Plan komunikacji z lokalną społecznością.pdf (548,39KB)

Plan szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników Biura Lokalnej Grupy Działania Stobrawski Zielony Szlak w ramach Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027:

PDFPlan szkoleń dla członków organu decyzjnego i pracowników Biura.pdf (274,41KB)

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów