Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Plan komunikacji z lokalną społecznością

ologowanie.png

PDFZałącznik nr 2 do umowy ramowej - Plan komunikacji z lokalną społecznością.pdf (548,39KB)

HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI NA 2024 ROK:

PDFHarmonogram realizacji planu komunikacji na 2024 r. w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2023.pdf (365,51KB)

WZMOCNIENIE PARTNERSTWA NA OBSZARZE LGD - pozyskanie informacji na temat działań LGD

Pobierz, wypełnij i odeślij ankietę na adres lgd@stobrawskiszlak.pl

DOCAnkieta oceny prowadzonych działań LGD Stobrawski Zielony Szlak.doc (263,00KB)

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów