Gmina Świerczów

Skuteczna komunikacja jest niezbędnym elementem procesu wdrażania LSR. Wynika to wprost z cech podejścia LEADER, takich jak oddolność, zintegrowanie, partnerstwo, innowacyjność czy sieciowanie. Na ich podstawie opracowane zostały główne przesłanki planu komunikacji.

Plan komunikacji z lokalną społecznością stanowi załącznik nr 2 do umowy ramowej. 

PDFZałącznik nr 2 do umowy ramowej - Plan komunikacji z lokalną społecznością.pdf (548,39KB)

Wróć na początek strony