Gmina Łubniany

Tryb korygowania planu komunikacji - Zgodnie z zapisami załącznika nr 2 do umowy ramowej "Plan komunikacji z lokalną społecznością" decyzję o korygowaniu planu komunikacji podejmuje Zarząd LGD. Decyzja musi być poprzedzona konsultacjami społecznymi. Informacja o konsultacjach zostanie umieszczona na stronie internetowej stowarzyszenia. Członkowie LGD jak również mieszkańcy będą mieli możliwość zgłaszania potrzeb i uwag w określonym terminie.

Wróć na początek strony