Gmina Popielów

Zapraszamy do zapisania się w rejestrze podmiotów zainteresowanych realizacją operacji w partnerstwie!!

Operacja realizowana w partnerstwie to operacja realizowana przez co najmniej dwa pomioty z obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju czyli gmin: Dobrzeń Wielki, Domaszowice, Świerczów, Namysłów, Łubniany, Lubsza, Murów oraz Popielów.

DOCXFormularz zgłoszeniowy - do rejestru podmiotów chętnych do realizacji operacji w partnerstwie.docx (223,84KB)

 

Wróć na początek strony