Gmina Popielów

Księga Wizualizacji - Zgodnie z Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) 2022/129 z dnia 21 grudnia 2021 r. beneficjenci interwencji finansowanych z EFRROW potwierdzają otrzymanie wsparcia z PS WPR 2023-2027 poprzez odpowiednie oznaczenie miejsca realizacji: tablice, plakaty, informacje w internecie.

Księga Wizualizacji logo PS WPR 2023-2027 jest opracowaniem zbierającym wszystkie obowiązki beneficjentów wraz z graficznymi przykładami.

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ksiega-wizualizacji

Wytyczne horyzontalne i szczegółowe - Wytyczne Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, obok postanowień Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz regulaminów naborów wniosków o przyznanie pomocy, będą stanowić podstawę systemu realizacji Planu Strategicznego (PS WPR).

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wytyczne3

 

Wróć na początek strony