Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Kółko Rolnicze w Świerczowie zaprasza na spotkania integracyjno-promocyjne związane z legendą o bartniku Świercu, jego żonie Dąbrowie i córkach Stobrawie i Widawie

Kółko Rolnicze w Świerczowie zaprasza na spotkania integracyjno-promocyjne związane z legendą o bartniku Świercu,  jego żonie Dąbrowie i córkach Stobrawie i Widawie.

Zapraszamy również do wzięcia udziału w konkursach fotograficznych powiązanych z ww. spotkaniami.

Operacja pn. "Wielkie mozoły nim miód zniosą pszczoły" - legenda o Bartniku Świercu i jego Miodosytni na Lipowym Wzgórzu na Stobrawskim Zielonym Szlaku została współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" poddziałanie "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Więcej informacji na plakacie.

Regulaminy konkursu:

PDFReg. konkursu foto_Świerc _1.pdf (705,09KB)

PDFReg. konkursu foto_Świerc _2.pdf (709,20KB)

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów