Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Szlakiem Ptasiego Królestwa na Stobrawskim Zielonym Szlaku!

Gmina Świerczów w ramach projektu zamierza zorganizować Rajd rowerowy szlakiem legendy - pt. "Szlakiem Ptasiego Królestwa na Stobrawskim Zielonym Szlaku". W ramach projektu zostanie zorganizowany rajd rowerowy, przebiegający szlakiem legendy pt. ,,Szlakiem Ptasiego Królestwa na Stobrawskim Zielonym Szlaku’’ w gminie Świerczów. Szlak rajdu łączy ze sobą najważniejsze stawy karpiowe gminy Świerczów, atrakcyjne również dla obserwacji ptaków: Staw Kuźnicki i stawy w Pieczyskach. Przy szlaku leży również pałac w Starościnie, gdzie powiadano, że kiedyś między Kuźnicą Dąbrowską, Pieczyskami, a Starościnem wznosił się potężny i bogaty zamek ponad żyzną krainą. Uczestnicy rajdu w trakcie rajdu, jak i w trakcie przerwy, będą mieli za zadanie odnaleźć ptaki: kaczki, gęsi, żurawie, łabędzie, słowiki, drozdy, bielik – postacie z legend (zadanie to będzie podlegało ocenie konkursowej podczas pikniku w Świerczowie – za każde zdjęcie będzie przyznany punkt). Więcej szczegółów będzie w regulaminie rajdu. Uczestnicy rajdu pokonają w przybliżeniu 19,6 – kilometrową trasę w poszukiwaniu ptasiego królestwa, czas pokonany rowerem: od 90 do 120 minut, w zależności od indywidualnych predyspozycji uczestników. Zakłada się, że każdy z nich ukończy rajd. W czasie przerwy będzie można sobie usiąść i poobserwować otaczające środowisko fauny i flory w ogólnodostępnej, wielofunkcyjnej, plenerowej strefie aktywności. Rajd rowerowy zakończy się piknikiem w Świerczowie. Uczestnicy rajdu na scenie, otrzymają upominki w formie materiałów promocyjnych zakupione na potrzeby przedmiotowego projektu, za udokumentowanie zdjęciami lub w innej formie odnalezionych ptaków związanych z legendą. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie rajdu, jego uczestnicy otrzymają bidon, kamizelkę odblaskową, samozaciskowe paski odblaskowe. Planowana liczba osób biorąca udział w rajdzie - 30 osób. Rajd rowerowy odbędzie się 22 czerwca 2024 r. o godz.12.00. Więcej informacji na stronie https://swierczow.pl/3987/szlakiem-ptasiego-krolestwa-na-stobrawskim-zielonym-szlaku.html?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR3r6otXof_H962jkzF2wBu-1VFxqSqRVFgJU_Umhl0zr49_aiMl2qkVwpA_aem_AbxTTeUVYpFeou531514JHmEiHhdLbJFV3senfgHrlqhUwhsYuvFkb48HV4OnOyuOlYdQLDV3UYfMw6E53oyUkXF

szlak ptasiego królestwa.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów