Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Przygotowanie LSR na lata 2014-2020

plakat sektor publiczny II.jpeg

DOCXANALIZA SWOT konsultacje.docx (142,26KB)LGD Stobrawski Zielony Szlak prezentuje projekt Analizy SWOT, wypracowanej podczas warsztatów grupy roboczej oraz konsultacji społecznych w ramach tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru gmin: Dobrzeń Wielki, Domaszowice, Popielów, Pokój, Lubsza, Łubniany, Murów, Namysłów, Świerczów. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z projektem oraz zgłaszania ewentualnych uwag do 22 listopada 2015r. na adres: 

LGD Stobrawski Zielony Szlak prezentuje projekt Celów oraz przedsięwzięć  wypracowanych podczas warsztatów grupy roboczej oraz konsultacji społecznych w ramach tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru gmin: Dobrzeń Wielki, Domaszowice, Popielów, Pokój, Lubsza, Łubniany, Murów, Namysłów, Świerczów. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z projektem oraz zgłaszania ewentualnych uwag do 15 grudnia 2015r. na adres:

PDFStrona CELE I PRZEDSIĘWZIĘCIA SZS ostateczne (1).pdf (401,66KB)

 

plakat sektor publiczny.jpeg

SPOTKANIE GRUPY ROBOCZEJ - 27.11.2015 

SPOTKANIE GRUPY ROBOCZEJ 27.11.15.jpeg

ZAPRASZAMY i prosimy o potwierdzenie Państwa obecności na spotkaniu do dnia 25.11.2015 drogą mailową lub telefonicznie: 774693637 (osoba do kontaktu p. Angelika Paluch)

Konsultacje społeczności lokalnej w biurze LGD
Zapraszamy do naszego biura w Pokoju ul.Sienkiewicza 8; 46-034 Pokój - budynek Urzędu Gminy.
Pn.: 9.00-15.00
Wt.- Czw.: 8.00 - 14.00...

Tel. kontaktowy - 774693637, 723974261, 511054710
BANER.jpeg

Masz ciekawe pomysły?
Włącz się do tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju.

Złóż deklarację  uczestnictwa w pracach nad Lokalną Strategią Rozwoju.

DOCDeklaracja uczestnictwa w pracach nad Lokalną Strategią Rozwoju LGD Stobrawski Zielony Szlak 2014-2020.doc (429,00KB)

Wspólnie z nami  rozpoczniesz prace nad  Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2014-2020, która umożliwi pozyskanie środków unijnych na realizację zadań, inwestycji, wydarzeń i wszelkich inicjatyw, które wpłyną na rozwój naszego terenu oraz przyczynią się do poprawy życia mieszkańców.

Na spotkaniach, które już wkrótce rozpoczynamy przedstawicie Państwo to co chcielibyście realizować w nowym okresie programowania,dzięki wsparciu finansowemu z funduszy unijnych za pośrednictwem i przy pomocy LGD Stobrawski Zielony Szlak. Propozycje projektów mogą być realizowane zarówno przez osoby fizyczne, przedsiębiorców, rolników, organizacje pozarządowe, gminy i jednostki gminne. Prosimy o zgłaszanie pomysłów dotyczących zadań inwestycyjnych, wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych, sportowych, rekreacyjnych oraz zadań wspierających rozwój przedsiębiorczości.

Kolejny okres programowania 2014-2020 to kolejne środki i kolejne możliwości dla rozwoju przedsiębiorczości na obszarze LGD Stobrawski Zielony Szlak.Aż 50 % środków zostanie skierowanych dla tych,którzy mają pomysł na rozwój swojej działalności oraz rozpoczęcie nowej. 

SPOTKANIE GRUPY ROBOCZEJ - 03.09.2015

OGŁOSZENIE I.jpeg

  • pobrane.jpeg

    Analiza SWOT

    DOCXANALIZA SWOT konsultacje.docx (142,26KB)LGD Stobrawski Zielony Szlak prezentuje projekt Analizy SWOT, wypracowanej podczas warsztatów grupy roboczej oraz konsultacji społecznych w ramach tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru gmin: Dobrzeń Wielki, Domaszowice, Popielów, Pokój, Lubsza, Łubniany, Murów, Namysłów, Świerczów. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z projektem oraz zgłaszania ewentualnych uwag do 22 listopada 2015r. na adres: lgd@stobrawskiszlak

    16 Listopada 2015
Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów