Logo WCAG
 • EN
 • CZ
 • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Aktualności

 • szlak ptasiego królestwa.jpeg

  Szlakiem Ptasiego Królestwa na Stobrawskim Zielonym Szlaku!

  Gmina Świerczów w ramach projektu zamierza zorganizować Rajd rowerowy szlakiem legendy - pt. "Szlakiem Ptasiego Królestwa na Stobrawskim Zielonym Szlaku". W ramach projektu zostanie zorganizowany rajd rowerowy, przebiegający szlakiem legendy pt. ,,Szlakiem Ptasiego Królestwa na Stobrawskim Zielonym Szlaku’’ w gminie Świerczów. Szlak rajdu łączy ze sobą najważniejsze stawy karpiowe gminy Świerczów, atrakcyjne również dla obserwacji ptaków: Staw Kuźnicki i stawy w Pieczyskach. Przy szlaku leży również pałac w Starościnie, gdzie powiadano, że kiedyś między Kuźnicą Dąbrowską, Pieczyskami, a Starościnem wznosił się potężny i bogaty zamek ponad żyzną krainą. Uczestnicy rajdu w trakcie rajdu, jak i w trakcie przerwy, będą mieli za zadanie odnaleźć ptaki: kaczki, gęsi, żurawie, łabędzie, słowiki, drozdy, bielik – postacie z legend (zadanie to będzie podlegało ocenie konkursowej podczas pikniku w Świerczowie – za każde zdjęcie będzie przyznany punkt). Więcej szczegółów będzie w regulaminie rajdu. Uczestnicy rajdu pokonają w przybliżeniu 19,6 – kilometrową trasę w poszukiwaniu ptasiego królestwa, czas pokonany rowerem: od 90 do 120 minut, w zależności od indywidualnych predyspozycji uczestników. Zakłada się, że każdy z nich ukończy rajd. W czasie przerwy będzie można sobie usiąść i poobserwować otaczające środowisko fauny i flory w ogólnodostępnej, wielofunkcyjnej, plenerowej strefie aktywności. Rajd rowerowy zakończy się piknikiem w Świerczowie. Uczestnicy rajdu na scenie, otrzymają upominki w formie materiałów promocyjnych zakupione na potrzeby przedmiotowego projektu, za udokumentowanie zdjęciami lub w innej formie odnalezionych ptaków związanych z legendą. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie rajdu, jego uczestnicy otrzymają bidon, kamizelkę odblaskową, samozaciskowe paski odblaskowe. Planowana liczba osób biorąca udział w rajdzie - 30 osób. Rajd rowerowy odbędzie się 22 czerwca 2024 r. o godz.12.00.

  14 Czerwca 2024
 • Kółko Rolnicze w Świerczowie.jpeg

  Kółko Rolnicze w Świerczowie zaprasza na spotkania integracyjno-promocyjne związane z legendą o bartniku Świercu, jego żonie Dąbrowie i córkach Stobrawie i Widawie

  Kółko Rolnicze w Świerczowie zaprasza na spotkania integracyjno-promocyjne związane z legendą o bartniku Świercu,  jego żonie Dąbrowie i córkach Stobrawie i Widawie.

  Zapraszamy również do wzięcia udziału w konkursach fotograficznych powiązanych z ww. spotkaniami.

  Operacja pn. "Wielkie mozoły nim miód zniosą pszczoły" - legenda o Bartniku Świercu i jego Miodosytni na Lipowym Wzgórzu na Stobrawskim Zielonym Szlaku została współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" poddziałanie "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

  Więcej informacji na plakacie.

  Regulaminy konkursu:

  12 Czerwca 2024
 • duch ziemii.jpeg

  OSP Bąkowice zaprasza do udziału w konkursie plastycznym!!

  Z okazji 205 rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki i powstającego filmu dokumentalnego o chórze „Halka” w ramach operacji pn. „Duch Ziemi Ojców na "Stobrawskim Zielonym Szlaku” zapraszamy w imieniu Ochotniczej Straży Pożarnej wszystkie dzieci Szkół Podstawowych z terenu LGD Stobrawski Zielony Szlak (czyli Gmin: Świerczów, Dobrzeń Wielki, Domaszowice, Lubsza, Łubniany, Murów, Namysłów, Pokój, Popielów) do wzięcia udziału w konkursie plastycznym!!

  Wystarczy zapoznać się z "Legendą o Duchu Stanisława Moniuszki na Stobrawskim Zielonym Szlaku" i na jej podstawie wykonać pracę plastyczną ukazująca Ducha Stanisława Moniuszki.

  Na prace organizator czeka do 24 maja. Można składać je w Gminnym Centrum Kultury i Bibliotece w Świerczowie.

   

  07 Maja 2024
 • Plakat KANIÓW.jpeg

  W Gminie Popielów rozpoczyna się kolejny projekt!!

  Gmina Popielów przystępuje do realizacji projektu „Historia kaniowskiego jelenia na Stobrawskim Zielonym Szlaku” w ramach, którego zaplanowano szereg ciekawych wydarzeń edukacyjno – integracyjnych skierowanych do mieszkańców naszej gminy, jak również do mieszkańców obszaru Stobrawskiego Zielonego Szlaku!

  Wszystkie działania będą nawiązywać do kaniowskiej legendy oraz dawnej i obecnej kultury Kaniowa. 

  Odbędzie się spotkanie historyczne, konkurs plastyczny, gra terenowa oraz szereg warsztatów edukacyjnych, które przeprowadzone zostaną podczas wydarzenia plenerowego w Kaniowie. 

  Wszystkie działania zrealizowane zostaną w maju i czerwcu bieżącego roku.

  Dodatkowo zakupiony zostanie namiot, plastikowe ławy i stoły, antyramy, sztalugi oraz materiały promocyjne.

  Operacja pn. „Historia kaniowskiego jelenia na Stobrawskim Zielonym Szlaku” mająca na celu zwiększenie atrakcyjności turystycznej i wykorzystanie zasobów przyrodniczo-kulturowych, została współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach naboru „Promocja obszaru” ogłoszonego przez Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony Szlak.

  Plakat KANIÓW.jpeg

  25 Kwietnia 2024
 • Plakat warsztaty Tajemnice Zamku Kolno.png

  Rusza projekt "Tajemnice Zamku Kolno - Stobrawskim Szlakiem do skarbu" - Zapraszamy!!

  W imieniu SCKtiR zaprosimy na wiele ciekawych wydarzeń kulturalnych i działań wokół legendy o zamku Kolno, którego tajemnicze ruiny do dziś znajdują się w Starych Kolniach.
  9. czerwca spotkamy się na grze terenowej oraz obfitującym w atrakcje Pikniku Rycerskim w Starych Kolniach.
  A już dziś zapraszamy do zapisów na pierwsze warsztaty
  - Archeologiczne- młodsze dzieci
  - Linoryt- młodzież i dorośli
  -Czerpanie papieru- rodzinne
  Szczegółowe informacje na plakacie.
  Warsztaty są darmowe, ale obowiązują zapisy. Liczba miejsc ograniczona.
  Zapisy w sekretariacie SCKTiR tel. 77 469 21 93

  Operacja pn. „Tajemnice zamku Kolno- Stobrawskim Szlakiem do skarbu” mająca na celu promocję obszaru LGD Stobrawski Zielony Szlak oraz zwiększenie atrakcyjności gminy Popielów poprzez realizację wydarzeń kulturalnych i warsztatów edukacyjnych w oparciu o legendę „Tajemnice zamku Kolno”
  Operacja została współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

  22 Kwietnia 2024
Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów