Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Dokumenty do pobrania

Deklaracja przystąpienia do LGD

Wzór deklaracji dla osób fizycznych i przedsiębiorców:

DOCDeklaracja przystąpienia do Stowarzyszenia - osoby fizyczne.doc (55,50KB) - aktualizacja

DOCDeklaracja Przystąpienia do Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak 30.03.2023.doc (56,00KB)

Wzór deklaracji dla organizacji/instytucji:

DOCDeklaracja przystąpienia do Stowarzyszenia - organizacje - instytucje.doc (58,50KB) - aktualizacja

DOCDeklaracja Przystąpienia do Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak 30.03.2023 - organizacje.doc (59,50KB)

Oświadczenie o adresie poczty elektronicznej:

DOCXOświadczenie o adresie poczty elektronicznej.docx (17,61KB) 

Archiwalne:

DOCDeklaracja Przystąpienia do Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak.doc (49,00KB) 

DOCdeklaracja-przystapienia-do-stowarzyszenia.doc (48,50KB) - obowiązująca od 18.09.2018 r.

DOCDeklaracja przystapienia do Stowarzyszenia.doc (35,50KB)

Nowa Księga Wizualizacji Znaku PROW obowiązująca od 1 września 2017 r.

PDFKsięga wizualizacji znaku PROW 2014-2020_zmiana 31 08 2017.pdf (13,08MB)

Upoważnienie walne zebranie członków

DOCXupowaznienie-walne-zebranie-czlonkow.docx (17,99KB) - obowiązująca

DOCXupowaznienie-walne-zebranie-czlonkow.docx (13,43KB)

Formularz zgłoszeniowy na spotkania informacyjno-konsultacyjne

DOCXformularz-spotkanie-informacyjno-konsultacyjne (1).docx (56,71KB) - obowiązująca od 18.09.2018 r.

DOCXformularz-spotkanie-informacyjno-konsultacyjne.docx (53,70KB)

Zgoda na wykorzystanie wizerunku:

DOCXWyrażenie zgody na wykorzystanie wizerunku.docx (15,91KB) - obowiązująca od 18.09.2018 r.

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów