Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Harmonogram spotkań w gminach

Spotkania dla osób chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność gospodarczą:

Dobrzeń Wielki, Popielów.jpeg

Łubniany, Murów.jpeg

spotkanie Lubsza Świerczów Pokój.jpeg

Namysłów Domaszowice.jpeg

Domaszowice - Urząd Gminy - Sala Narad -  23.09.2015 - godz.: 12.30 -14.30

ogłoszenie Domaszowice.jpeg

Pokój - Sala Narad Urzędu Gminy - 23.09.2015 - godz.: 16.00 - 18.00 

Ogłoszenie Pokój.jpeg

Murów - Biblioteka Publiczna w Zagwiździu - 25.09.2015 - godz.: 16.00 -18.00

SPOTKANIE MURÓW.jpeg

Łubniany - Łubniański Ośrodek Kultury - 25.09.2015 - godz.: 12.30 - 14.30

Spotkanie Łubniany.jpeg

Lubsza - Dom Ludowy - 30.09.2015 - godz.: 12.30 - 14.30

Spotkanie Lubsza.jpeg

Świerczów - Gminny Ośrodek Kultury - 30.09.2015 - godz.: 16.00 - 18.00

spotkanie świerczów.jpeg

Popielów - Sala Narad UG - 01.10.2015 - godz.: 12.30.14.30

Spotkanie Popielów.jpeg

Dobrzeń Wielki - Sala Narad UG - 01.10.2015 - godz.: 16.00 - 18.00

spotkanie Dobrzeń Wielki.jpeg

Namysłów - Sala Narad Urzędu Miejskiego - 05.10.2015 - godz.: 16.00 - 18.00

Spotkanie Namysłów.jpeg

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów