Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków 01.12.2023 r.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków 01.12.2023 r.

WZC 01.12.2023.png

PDFZawiadomienie o WZC oraz porządek obrad.pdf (436,44KB)

Upoważnienie na Walne Zebranie Członków:

DOCXPełnomocnictwo na WZC - 01.12.2023 r.docx (15,17KB)

 

Walne Zebranie Członków 01.06.2023 r.

4. WZC 01.06.2023.png

Informacje o Walnym Zebraniu Członków:

PDFInformacja o WZC.pdf (226,80KB)

PDFPorządek Zebrania WZC 01.06.2023.pdf (223,35KB)

Upoważnienie na Walne Zebranie Członków:

DOCXpelnomocnictwo-na-walne-zebranie-czlonkow-01.06.2023.docx (15,05KB)

Walne Zebranie Członków 29.03.2023 r.

WZC plakat.png

 

Informacje o Walnym Zebraniu Członków:

PDFInformacja o WZC.pdf (227,19KB)

PDFPorządek Zebrania 29.03.2023 r.pdf (222,80KB)

Upoważnienie na Walne Zebranie Członków:

DOCXpelnomocnictwo-na-walne-zebranie-czlonkow-29.03.2023.docx (15,03KB)

Walne Zebranie Członków 20.06.2022 r.

WZC.png

Informacje o Walnym Zebraniu Członków:

PDFWZC - Informacja o WZC - 20.06.2022.pdf (228,43KB)

PDF20.06.2022 Porządek Zebrania WZC.pdf (223,66KB)

Projekty uchwał:

PDFWZC PROJEKT czerwiec 2022 -uchwala-dot-sprawozdania-merytorycznego-za-rok-2021.pdf (290,48KB)

PDFWZC PROJEKT czerwiec 2022 -uchwala-dot-sprawozdania-finansowego-za-rok-2021.pdf (291,83KB)

PDFWZC PROJEKT czerwiec 2022 -uchwala-dot-sprawozdania-Komisji-Rewizyjnej-za-rok-2021.pdf (291,58KB)

PDFWZC PROJEKT czerwiec 2022 -uchwala-dot-sprawozdania-Rady-Programowej-za-rok-2021.pdf (290,96KB)

PDFWZC PROJEKT czerwiec 2022 -uchwala-udzielenie-absolutorium-Zarządowi.pdf (289,75KB)

PDFWZC PROJEKT czerwiec 2022 -uchwala-zmiana-regulaminu-Rady.pdf (290,56KB)

PDFWZC PROJEKT czerwiec 2022 -uchwala-przystapienie-do-OROT.pdf (331,29KB)

Upoważnienie na Walne Zebranie Członków:

DOCXpelnomocnictwo-na-walne-zebranie-czlonkow-20.06.2022.docx (15,01KB)

_________________________________________________________________________________________________________________

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak 27.04.2022 r.

UWAGA! KOMUNIKAT!.jpeg

Informacje o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków:

PDFInformacja o Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia 27.04.2022 r..pdf (239,61KB)

PDFPorządek Zebrania kwiecień 2022.pdf (375,49KB)

Projekty uchwał:

PDFProjekt 27.04.2022 r. - uchwała zmiana statutu §1.pdf (484,93KB)

PDFProjekt 27.04.2022 r. - uchwała zmiana statutu §20.pdf (485,42KB)

Upoważnienie na Walne Zebranie Członków:

DOCXpelnomocnictwo-na-nadzwyczajne-walne-zebranie-czlonkow-27.04.2022 r..docx (15,15KB)

________________________________________________________________________________________________________

Walne Zebranie Członków 25.06.2021 r.

Walne Zebranie Członków 25.06.2021.jpeg

Informacje o Walnym Zebraniu Członków:

PDFInformacja o Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia 25.06.2021 r. - I termin.pdf (174,17KB)

PDFPorządek Zebrania 25.06.2021.pdf (384,30KB)

PDFInformacja o Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia 25.06.2021 r. - II termin.pdf (180,32KB)

PDFPorządek Zebrania 25.06.2021- II termin.pdf (384,74KB)

Projekty uchwał:

PDFPROJEKT 25.06.2021 -uchwala-dot-sprawozdania-merytorycznego-za-rok-2020.pdf (477,18KB)

PDFPROJEKT 25.06.2021 -uchwala-dot-sprawozdania-finansowego-za-rok-2020.pdf (483,18KB)

PDFPROJEKT 25.06.2021 -uchwala-dot-sprawozdania-Komisji-Rewizyjnej.pdf (478,11KB)

PDFPROJEKT 25.06.2021 -uchwala-dot-sprawozdania-Rady-Programowej.pdf (477,39KB)

PDFPROJEKT 25.06.2021 uchwala-udzielenie-absolutorium-Zarządowi.pdf (476,63KB)

PDFPROJEKT 25.06.2021 -uchwala-dot-w-sprawie-wysokości-i-sposobu-uiszczania-składek-członkowskich.pdf (325,74KB)

PDFPROJEKT 25.06.2021 uchwala-powołanie-czlonka-zarzadu.pdf (483,94KB)

PDFPROJEKT 25.06.2021 -uchwala-dot-diet-dla-Zarządu-za-udział-w-posiedzeniu-Zarządu.pdf (481,43KB)

PDFPROJEKT 25.06.2021 -uchwala-dot-diet-dla-Zarządu-za-udział-w-posiedzeniu-Rady.pdf (485,31KB)

PDFPROJEKT 25.06.2021 -uchwala-zmiana-statutu_8.5.pdf (500,33KB)

PDFPROJEKT 25.06.2021 -uchwala-zmiana-statutu_11.3.pdf (492,74KB)

PDFPROJEKT 25.06.2021 -uchwala-zmiana-statutu_15.4.pdf (498,24KB)

PDFPROJEKT 25.06.2021 -uchwala-zmiana-statutu_19.1.pdf (497,05KB)

PDFPROJEKT 25.06.2021 -uchwala-zmiana-statutu_19.3.pdf (498,91KB)

PDFPROJEKT 25.06.2021 -uchwala-zmiana-statutu_19.8.pdf (492,71KB)

PDFPROJEKT 25.06.2021 -uchwala-zmiana-statutu_19.9.pdf (506,60KB)

PDFPROJEKT 25.06.2021 -uchwala-zmiana-statutu_20.7.pdf (500,58KB)

Upoważnienie na Walne Zebranie Członków:

DOCXpelnomocnictwo-na-nadzwyczajne-walne-zebranie-czlonkow-25-06-2021-rok.docx (14,13KB)

________________________________________________________________________________________________________

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków 20.05.2020 r.

nadzwyczajne walne komunikat.jpeg

Informacje o Walnym Zebraniu Członków:

PDFInformacja o Nadzywczajnym Walnym Zebraniu Członków 20.05.2020 r. - pierwszy termin.pdf (203,23KB)

PDFInformacja o Nadzywczajnym Walnym Zebraniu Członków 20.05.2020 r. - drugi termin.pdf (217,58KB)

Porządek Walnego Zebrania Członków:

PDFPorządek Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków 20.05.2020r..pdf (293,36KB)

Projekty uchwał:

PDFPROJEKT 20.05.2020 Uchwała-zmiana-LSR.pdf (218,96KB)

PDFPROJEKT 20.05.2020 Uchwała-upoważnienie-do-zmian-w-LSR.pdf (216,93KB)

PDFPROJEKT 20.05.2020 Uchwała-składki-członkowskie.pdf (263,98KB)

PDFPROJEKT 20.05.2020 Uchwała-dieta-Rada-Programowa.pdf (349,05KB)

PDFPROJEKT 20.05.2020 Uchwała-dieta-Komisja-Rewizyjna.pdf (352,79KB)

PDFPROJEKT 20.05.2020 Uchwała-dieta-Zarządu-za-Posiedzenie-Rady-Programowej.pdf (352,32KB)

Upoważnienie na Walne Zebranie Członków:

DOCXPełnomocnictwo na Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków 20.05.2020 rok.docx (14,13KB)

___________________________________________________________________________________________________________

Walne Zebranie Członków 13.03.2020 r.

Informacje o Walnym Zebraniu Członków:

PDFinformacja-o-Walnym-Zebraniu-Czlonkow-13.03.2020.pdf (189,91KB)

PDFinformacja-o-Walnym-Zebraniu-Czlonkow-13.03.2020-drugi-termin.pdf (202,89KB)

Porządek Walnego Zebrania Członków:

PDFPorządek Walnego Zebrania Członków 13.03.2020.pdf (496,11KB)

Projekty uchwał:

PDFPROJEKT 13.03.2020 -uchwala-dot-sprawozdania-merytorycznego-za-rok-2019.pdf (479,93KB)

PDFPROJEKT 13.03.2020 -uchwala-dot-sprawozdania-finansowego-za-rok-2019.pdf (486,97KB)

PDFPROJEKT 13.03.2020 uchwala-udzielenie-absolutorium-Zarządowi.pdf (480,18KB)

PDFPROJEKT 13.03.2020 uchwala-odwolanie-czlonka-zarzadu.pdf (480,41KB)

PDFPROJEKT 13.03.2020 uchwala-powołanie-czlonka-zarzadu.pdf (482,52KB)

PDFPROJEKT 13.03.2020 uchwala-odwolanie-czlonkow-rady.pdf (484,86KB)

PDFPROJEKT 13.03.2020 uchwala-powolanie-czlonkow-rady.pdf (486,48KB)

PDFPROJEKT 13.03.2020 uchwala-odwolanie-czlonkow-komisji.pdf (480,24KB)

PDFPROJEKT 13.03.2020 uchwala-powołanie-czlonow-komisji.pdf (483,69KB)

PDFPROJEKT 13.03.2020 -uchwala-zmiana-statutu.pdf (482,17KB)

Upoważnienie na Walne Zebranie Członków:

PDFupowaznienie-walne-zebranie-czlonkow-13032020.pdf (225,45KB)

___________________________________________________________________________________________________________

Walne Zebranie Członków 04.04.2019 r.

Informacja o Walnym Zebraniu Członków:

PDFInformacja o Walnym Zebraniu Członków 04.04.2019 r..pdf (211,53KB)

Porządek Zebrania:

PDFPorządek Zebrania Walnego 04.04.2019.pdf (375,33KB)

Projekty uchwał:

PDFPROJEKT - 04.04.2019 -uchwala-dot-sprawozdania-merytorycznego-za-rok-2018.pdf (293,28KB)

PDFPROJEKT - 04.04.2019 -uchwala-dot-sprawozdania-finansowego-za-rok-2018.pdf (293,78KB)

PDFPROJEKT - 04.04.2019 uchwala-udzielenie-absolutorium-Zarządowi.pdf (292,69KB)

PDFPROJEKT 04.04.2019 Uchwała-zmiana-LSR.pdf (218,73KB)

Upoważnienie na Walne Zebranie Członków:

PDFupowaznienie-walne-zebranie-czlonkow 04.04.2019.pdf (225,45KB)

___________________________________________________________________________________________________________

Walne Zebranie Członków 17.09.2018 r.

Informacja o Walnym Zebraniu Członków:

PDFInformacja o Walnym Zebraniu Członków - 17.09.2018.pdf (205,17KB)

Porządek Zebrania:

PDFPorządek Zebrania 17.09.2018.pdf (374,63KB)

Projekty uchwał:

PDFPROJEKT uchwała powołania członków Rady Programowej wrzesień 2018.pdf (222,91KB) PDFPROJEKT Uchwała zmiana LSR - 17.09.2018.pdf (201,39KB)

Upoważnienie na Walne Zebranie Członków:

DOCXupowaznienie-walne-zebranie-czlonkow.docx (17,90KB)

___________________________________________________________________________________________________________

Walne Zebranie Członków 25.06.2018 r.

Informacja o Walnym Zebraniu Członków:

PDFinformacja o walnym.pdf (202,48KB)

Porządek Zebrania:

PDFPorządek-Zebrania-WZC-25.06.2018.pdf (381,11KB)

Projekty uchwał:

PDFPROJEKT-25.06.2018-uchwala-dot-sprawozdania-finansowego-za-rok-2017.pdf (330,26KB)

PDFPROJEKT-25.06.2018-uchwala-dot-sprawozdania-merytorycznego-za-rok-2017.pdf (292,35KB)

PDFPROJEKT-25.06.2018 - uchwala-udzielenie-absolutorium-Zarządowi.pdf (328,36KB)

PDFPROJEKT-25.06.2018 -Uchwała-zmiana-LSR.pdf (221,18KB)

PDFPROJEKT-25.06.2018 -Uchwała-powołania-członków-Zarządu.pdf (265,42KB)

PDFPROJEKT-25.06.2018-uchwała-powołania-członków-Komisji-Rewizyjnej.pdf (220,87KB)

Upoważnienie na Walne Zebranie Członków:

DOCXupowaznienie-walne-zebranie-czlonkow.docx (13,43KB)

___________________________________________________________________________________________________________

Walne Zebranie Członków 16.11.2017 r.

Informacja o Walnym Zebraniu Członków:

PDFInformacja o Walnym.pdf (183,67KB)

Porządek Zebrania:

PDFPorządek Zebrania.pdf (373,40KB)

Projekty uchwał:

PDFUchwała WZC - Odwołanie członka Rady.pdf (226,11KB)

PDFUchwała WZC - Uzupełnienie członków Rady.pdf (224,58KB)

PDFUchwała WZC - zmiana LSR.pdf (241,20KB)

PDFUchwała WZC - zmiana Regulaminu Rady.pdf (383,29KB)

Upoważnienie na Walne Zebranie Członków:

DOCXupowaznienie-walne-zebranie-czlonkow.docx (12,10KB)

___________________________________________________________________________________________________________

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków 17.03.2017 r.

Informacja o Walnym Zebraniu:

Zaproszenie na Walne.jpeg

Porządek Zebrania:

DOCXPorządek Zebrania 17.03.2016 r..docx (38,40KB)

Sprawozdanie merytoryczne za 2016 rok:

PDFSprawozdanie merytoryczne 2016 rok.pdf (660,70KB)

Sprawozdanie finansowe za 2016 rok:

PDFSprawozdanie finansowe 2016.pdf (1,86MB)

Projekty uchwał:

DOCXuchwala-dot-sprawozdania-finansowego-za-rok-2016.docx (12,28KB)

DOCXuchwala-dot-sprawozdania-merytorycznego.docx (13,13KB)

DOCXuchwala-udzielenie absolutorium Zarządowi.docx (12,22KB)

DOCUchwała zmiana LSR.doc (92,50KB)

Upoważnienie na Walne Zebranie:

DOCXupowaznienie-walne-zebranie-czlonkow-17.03.2017 r..docx (12,14KB)

___________________________________________________________________________________________________________

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków 06.02.2017 r.

Informacja o Walnym Zebraniu:

PDFInformacja o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu.pdf (198,04KB)

Porządek Zebrania:

PDFPorządek Zebrania.pdf (373,49KB)

Projekty Uchwał:

PDFUchwała WZC - Odwołanie członka Rady uzupełniona.pdf (252,41KB)

PDFUchwała WZC - Uzupełnienie członków Rady.pdf (260,60KB)

Upoważnienie:

DOCXUpowaznienie walne zebranie członków 06.02.2017 r..docx (12,12KB)

___________________________________________________________________________________________________________

Walne Zebranie Członków 27.12.2016 r.

Informacja o Walnym Zebraniu:

PDFInformacja o Walnym Zebraniu.pdf (202,47KB)

Porządek Zebrania:

PDFPorządek Zebrania 27.12.2016 r..pdf (373,57KB)

Projekty Uchwał:

PDFUchwała WZC - Odwołanie członków Rady.pdf (252,75KB)

PDFUchwała WZC - Uzupełnienie członków Rady.pdf (260,20KB)

PDFUchwała WZC - zmiany w LSR.pdf (400,51KB)

Upoważnienie:

DOCXUpowaznienie walne zebranie członków 27.12.2016 r..docx (12,12KB)

___________________________________________________________________________________________________________

Uchwały podjęte na Walnym Zebraniu Członków LGD dnia 09.09.2016 r.

PDFUchwała w sprawie odwołania członków Rady.pdf (300,37KB)

PDFUchwała w sprawie uzupełnienia składu Rady Programowej.pdf (326,55KB)

PDFUchwała w sprawie zmiany Regulaminu Rady.pdf (1,73MB)

Walne Zebranie Członków 09.09.2016 r.

Informacja o Walnym Zebraniu:

JPEGInformacja o Walnym Zebraniu 09.09.16.jpeg (137,44KB)

Porządek Zebrania:

PDFPorządek zebrania 09.09.2016.pdf (374,15KB)

Projekty Uchwał:

PDFUchwała WZC - Odwołanie członków Rady.pdf (178,48KB)

PDFUchwała WZC - Uzupełnienie członków Rady.pdf (185,80KB)

Upoważnienie:

PDFUpowaznienie walne zebranie członków 09.09.2016 r..pdf (170,83KB)

___________________________________________________________________________________________________________

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków 20.07.2016 r.

Informacja o Walnym Zebraniu:

PDFinformacja o Walnym 20.07.2016 r..pdf (292,21KB)

Porządek Zebrania:

PDFAgenda 20.07.2016 r..pdf (453,58KB)

Projekt Uchwały:

PDFUchwała dot. składek Członkowskich.pdf (561,86KB)

Upoważnienie:

PDFUpowaznienie walne zebranie członków 20.07.2016 r..pdf (188,64KB)

___________________________________________________________________________________________________________

Walne Zebranie Członków 23.06.2016 r.

Agenda Zebrania:

PDFAgenda Walnego Zebrania Członków LGD 23.06.2016 r..pdf (428,69KB)

Projekty uchwał:

PDFUchwała WZC - zmiana Statutu.pdf (459,81KB)

PDFUchwała - powołanie pełnomocnika.pdf (530,97KB)

PDFUchwała WZC - zmiany w LSR.pdf (534,49KB)

PDFuchwala WZC - zmiana uchwały w sprawie diet.pdf (299,90KB)

Pełnomocnictwo do udziału i głosowaniu na Walnym Zebraniu Członków dnia 12.02.2016 r.

PDFUpowaznienie walne zebranie członków 23.06.2016 r..pdf (189,41KB)

___________________________________________________________________________________________________________

Walne Zebranie Członków informacyjno-sprawozdawcze za rok 2015

Zaproszenie:

Zaproszenie na Walne Zebranie 12.02.2016 r..jpeg

Porządek Zebrania:

PDFPorządek-Zebrania12.02.2016r.docx-1.pdf (454,27KB)

Sprawozdanie finansowe:

PDFSprawozdanie Finansowe.pdf (1,88MB)

Sprawozdanie merytoryczne:

PDFsprawozdanie merytoryczne.pdf (421,80KB)

Projekty uchwał:

DOCXUchwała dot. sprawozdania finansowego za rok 2015.docx (12,26KB)

DOCXUchwała dot. sprawozdania merytorycznego.docx (12,97KB)

DOCXUchwała dot. sprostowania omyłki pisarskiej.docx (13,71KB)

DOCUchwała dot. zmiany Statutu.doc (67,00KB)

DOCXUchwała dot. przekazania kompetencji Zarządowi.docx (13,45KB)

Pełnomocnictwo do udziału i głosowaniu na Walnym Zebraniu Członków dnia 12.02.2016 r.

DOCXUpowaznienie walne zebranie członków 12.02.2016 r..docx (11,78KB)

___________________________________________________________________________________________________________

Uchwały podjęte na Walnym Zebraniu Członków LGD dnia 28.12.2015 r.:

PDFUchwała w sprawie odwołania członków Rady Programowej.pdf (957,75KB)

PDFUchwała w sprawie uchwalenia regulaminu Rady Programowej.pdf (437,66KB)

PDFUchwała w sprawie zatwierdzenia Lokalnej Strategii Rozwoju.pdf (249,78KB)

PDFUchwała w sprawie zatwierdzenia procedur związanych z realizacją LSR.pdf (307,30KB)

PDFUchwała w sprawie uzupełnienia składu Rady Programowej.pdf (566,80KB)

 

Informacja o Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków w dniu 28.12.2015r.

walne II.jpeg

PDF201512180840.pdf (378,95KB)

upoważnienie DO POBRANIA:

DOCXUpowaznienie walne zebranie członków 28.12.15.docx (11,76KB)

Projekty uchwał:

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów