Logo WCAG
 • EN
 • CZ
 • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Plan komunikacji/szkoleń

HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI

PDFHarmonogram realizacji planu komunikacji na 2023 - zmiana obowiązująca od 02.10.2023 r.pdf (284,38KB)

PDFHarmonogram realizacji planu komunikacji na rok 2023.pdf (278,18KB)

PDFHarmonogram realizacji Planu komunikacji na rok 2022.pdf (285,29KB)

PDFHarmonogram realizacji Planu Komunikacji na rok 2021 - 05.11.2021 r..pdf (283,81KB)

PDFHarmonogram realizacji Planu Komunikacji na rok 2021 - 28.06.2021 r..pdf (272,82KB)

PDFHarmonogram realizacji Planu Komunikac ji na 2021 r..pdf (484,96KB)

PDFHarmonogram realizacji Planu Komunikacji na 2020 r..pdf (336,04KB) - zmiana obowiązująca od 18.12.2020 r.

PDFHarmonogram Realizacji Planu Komunikacji 2020 rok.pdf - zmiana obowiązująca od 07.05.2020r..pdf (645,22KB)

PDFHarmonogram Realizacji Planu Komunikacji 2020 rok.pdf (728,12KB) - zmiana obowiązująca od 02.01.2020 r.

PDFHarmonogram Realizacji Planu Komunikacji na rok 2020.pdf (543,59KB)

PDFHarmonogram realizacji Planu Komunikacji na rok 2019.pdf (678,68KB)

PDFHarmonogram realizacji Planu Komunikacji na rok 2018..pdf (574,15KB) - zmiana obowiązująca od 28.03.2018 r.

PDFHarmonogram realizacji planu komunikacji 2018 rok.pdf (500,98KB)

PDFHarmonogram realizacji planu komunikacji 2017 rok, obowiązujący od listopada 2017 roku.pdf (552,25KB)

PDFHarmonogram realizacji planu komunikacji 2017 rok.pdf (636,41KB)

PDFharmonogram planu komunikacji.pdf (170,86KB)

 • 1a.png

  Nowe ulotki promujące walory kulturowe, historyczne i przyrodnicze - zapraszamy!!!

  Prezentujemy Państwo nowe ulotki LGD promujące walory kulturowe, historyczne i przyrodnicze Stobrawskiego Zielonego Szlaku!! Ulotki zrealizowano w ramach realizacji Planu Komunikacji na 2023 r. Egzemplarze są bezpłatne i dostępne w Biurze LGD.

   

  20 Listopada 2023
 • Slajd1.jpeg

  Szkolenie dot. naboru nr 32/2023 Promocja obszaru

  W dniu 16.11.2023 r. w ramach realizacji Planu Komunikacji na rok 2023 o godzinie 11.00 odbyło się bezpłatne szkolenie online dotyczące ogłoszonego w dniu 10.11.2023 r. naboru nr 32/2023 Promocja obszaru.

  Szkolenie prowadzone przez pracowników Biura skierowane było do mieszkańców każdej z gmin obszaru LGD, potencjalnych beneficjentów, w tym również osób z grup defaworyzowanych.

  Omówione zostały możliwości dofinansowania w naborze dot. przedsięwzięcia 1.2.2. Promocji obszaru,  przedstawione zostały cele LSR, zasady przyznawania dofinansowania oraz kryteria oceny projektów. Został również omówiony formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz fiszka projektowa.

  Liczmy, iż przeprowadzone szkolenie oraz konsultacje zaowocują dobrą jakością oraz dużą ilością wniosków.

  17 Listopada 2023
 • Indywidualne konsultacje - plakat.png

  Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony Szlak zaprasza na indywidualne konsultacje dot. naboru nr 32/2023

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak serdecznie zaprasza na bezpłatne indywidualne konsultacje w ramach realizacji Planu Komunikacji na rok 2023 dot. naboru nr 32/2023.

  W celu odbycia konsultacji należy przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy !! 

  Konsultacje odbędą się w formule online.

  Uwaga wnioskodawco:

  - Nie spóźnij się - konsultacje będą trwały od 10.11.2023 r. do 11.12.2023 r. Za odbyte konsultacje można zdobyć maksymalnie 4 punkty!

  - Formularz wniosku oraz fiszka projektowa do I konsultacji musi zostać przesłana na skrzynkę pocztową najpóźniej do 06.12.2023 r. do godz. 12.00.

  - Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony Szlak konsultować będzie jedynie wypełnione dokumenty!"

  10 Listopada 2023
 • Plakat szkolenie.png

  Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony Szlak zaprasza na szkolenie online dot. naboru nr 32/2023

  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak w ramach realizacji Planu Komunikacji na rok 2023 serdecznie zaprasza na bezpłatne szkolenie online dot. naboru nr 32/2023 Promocja obszaru

  Szkolenie odbędzie się 16 listopada 2023 r. o godz. 11.00.

  Swoje uczestnictwo można zgłaszać wysyłając formularz zgłoszeniowy na adres e-mail:

  Na zgłoszenia czekamy do 15.11.2023 r. do godz. 14.00!!

  Więcej informacji na www.stobrawskiszlak.pl

  10 Listopada 2023
 • 20230910_140204.jpeg

  LGD na Pikniku Historycznym w Zagwiździu

  W dniu 10 września 2023 r. Stowarzyszenie LGD Stobrawski Zielony Szlak brało udział w Pikniku Historycznym pt. "Gdzie są zaginione kule Fryderyka". Wydarzenie to nie odbyłoby się bez środków finansowych z Lokalnej Grupy Działania Stobrawski Zielony Szlak. Stowarzyszenie Miłośników Murowa w roku 2022 r. złożyło wniosek o dofinansowanie operacji pn."Alternatywne formy spędzania czasu wolnego w Gminie Murów poprzez integrację pokoleń i możliwości zabawy w oparciu o legendy w miejscowości Murów i Zagwiździe" w ramach naboru 28/2022 Promocja obszaru.

  W trakcie pikniku odbyły się warsztaty odlewnicze i formierskie wg metody z końca XIX w., zaprezentowano narzędzia i stroje odlewnicze, a także zabytkowe artefakty z regionu. Dużym zainteresowaniem cieszyła się gra terenowa "Poznaj zabytki Zagwiździa" oraz pokaz metod poszukiwań skarbów.

  Uczestnicy pikniku historycznego mieli także okazję wygrać atrakcyjne nagrody rzeczowe poprzez udział w konkursie wiedzy dla młodzieży i dorosłych związanego z legendą, historią Zagwiździa oraz obszarem LGD Stobrawski Zielony Szlak. Mieliśmy przyjemność pracować w komisji konkursowej, gratulujemy wszystkim zwycięzcom.

  Kulminacyjnym punktem pikniku była bitwa i inscenizacja XVIII w.  "Legendy o zaginionych kulach z Zagwiździa" w wykonaniu zaproszonych stowarzyszeń i sympatyków historii.

  W trakcie całego wydarzenia każdy miał możliwość odwiedzić stoisko promocyjne LGD. Na naszym stoisku budowaliśmy pozytywny wizerunek LGD oraz LSR. Poinformowaliśmy potencjalnych beneficjentów o LSR, jej głównych celach zasadach przyznawania dofinansowania, kryteriach oceny projektów oraz tych operacji, a także promowałyśmy nasz obszar. Stoisko cieszyło się sporym zainteresowaniem, zarówno u  dorosłych jak i u dzieci. Jest nam niezmiernie miło, że mogliśmy wziąć udział w tym wydarzeniu

   

  11 Września 2023
Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów