Logo WCAG
  • EN
  • CZ
  • DE

Logotypy UE

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Strona internetowa współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.1 Wsparcie przygotowawcze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Polecamy

Pytania i odpowiedzi

Sprawa: przejęcie przez inny podmiot zobowiązań beneficjenta z poddziałania 19.2 związanych z operacją polegając a na podjęciu działalności gospodarczej.

PDF2019-07-24 (1).pdf (945,43KB)

Odpowiedź na pytanie samorządu dot. projektwów grantowych.

PDF33-1.pdf (639,65KB)

Odpowiedź na pytanie dotyczące realizacji projektu metodą "zaprojektuj i wybuduj".

PDF34-1.pdf (88,87KB)

Odpowiedź na pytanie związane z podejmowaniem działalności gospodarczej.

PDFDDD-WL.6933.90.2016.DB-1.pdf (165,77KB)

Odpowiedzi na zadane pytania z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

PDFDDD-WL.6936.12.2016.IP-1.pdf (658,96KB)
PDFDDD-6935.11.2016.WL.IP-1.pdf (801,47KB)
PDFodpowiedź na pytanie-1.pdf (192,43KB)
PDFodpowiedzi na pytania-1.pdf (184,71KB)

Odpowiedź na zapytanie dotyczące ubiegania się o pomoc w przypadku, gdy wnioskodawcą jest spółka cywilna.

PDFzapytanie.pdf (498,15KB)

PDFodpowiedź.pdf (758,21KB)

Zapytanie dotyczące wniosku, w którym Wspólnota Mieszkaniowa planuje zrealizować projekt rewitalizacji podwórka osiedlowego na terenie wiejskim z możliwością dofinansowania ze środków PROW na lata 2014-2020.

PDFLGD Bory Niemodlińskie.pdf (687,96KB)

Odpowiedzi na pytania beneficjenta dot. działalności gospodarczej:

PDFBeneficjent K. Stellmach (003).pdf (1,46MB)

Odpowiedz na pytanie dot. inkubatorów

PDFodp.pdf (445,77KB)

Pytania dot. inkubatorów

PDF201608091030.pdf (787,98KB)

PDF201608050910.pdf (187,94KB)

Odpowiedzi na pytania dot. wdrażania strategii rozwoju lokalnego

PDFodp (4).pdf (1,10MB)

PDFodp (3).pdf (1,30MB)

Pytania dotyczące planowanego powiększenia Opola o sołectwa objęte LSR.

PDF201608031345.pdf (268,12KB) PDFodp (2).pdf (677,38KB)

Pytania dotyczące działalności gospodarczej.

PDFzap.pdf (1,47MB) PDFodp (1).pdf (2,00MB)

Pytanie dotyczące obszaru wykonywania usługi przez Beneficjenta planującego podjąć działalność gospodarczą w postaci działalności usługowej.

PDFodp.pdf (720,20KB)

Odpowiedź na pytanie dot. kwestii związanych z planowanym powiększeniem Opola o sołectwa położone na terenie objętym LSR.

PDFdoc01795520160729111128.pdf (399,18KB)

Odpowiedź na pytanie: "Czy zakres projektu planowanego do realizacji przez parafię, a polegającego na wymianie ogrzewania w kościele wpisanym w rejestrze zabytków, którego celem ma być poprawa stanu zachowania obiektu w zakresie zmniejszenia wilgoci murów i posadzki kwalifikuje się do dofinansowania w ramach działań związanych z "Zachowaniem dziedzictwa lokalnego (...)?"

PDFdoc01728020160707111611.pdf (762,79KB)

Odpowiedzi na pytania dotyczące kosztów kwalifikowalnych:

PDFdoc01750020160715125539.pdf (1,80MB)

Odpowiedź na pytanie dotyczące możliwości realizacji operacji w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim z łączeniem dofinansowania z pożyczkami udzielanymi przez Fundację Rozwoju Śląska oraz BGK.

PDFodpowiedź 31.pdf (370,03KB)

 

Dobrzeń Wielki Domaszowice Lubsza Łubniany Murów Namysłów Pokój Popielów Świerczów