Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konkurs!

Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił konkurs na „Najciekawszą koncepcję zagospodarowania terenów zielonych wsi”. Celem konkursu adresowanego do organizacji pozarządowych jest wyłonienie najciekawszych projektów zagospodarowania publicznych terenów wiejskich w Województwie Opolskim. Konkurs w swym założeniu ma zachęcić mieszkańców do rozpowszechnienia idei zagospodarowania publicznych terenów wiejskich, a także dać im możliwość bezpośredniego wpływu na wygląd estetyczny okolicy, wzmacniając dodatkowo poczucie przynależności do danej społeczności lokalnej. Zadaniem konkursu jest zbudowanie pozytywnego wizerunku województwa opolskiego jako regionu pięknego, zadbanego, czystego, a także propagowanie idei zmierzającej do ochrony bioróżnorodności Opolszczyzny oraz wsparcie finansowe modelowych projektów zagospodarowania przestrzeni wiejskiej.

Konkurs na „Najciekawszą koncepcję zagospodarowania terenów zielonych wsi”  realizowany jest w ramach projektu „Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.

PDF3_Regulamin konkursu na Naciekawszą koncepcje zagospodarowanie terenów zielonych wsi.pdf (135,12KB)

DOC4_Formularz zgłoszeniowy PWO_2016.doc (2,01MB)

Regulamin Konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są również na stronie http://www.odnowawsi.eu