Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Z cyklu "Szklakiem historii, przyrody i kultury" - Kościół św. Katarzyny w Gręboszowie

Neoromański kościół św.Katarzyny zbudowany na przełomie 1897-1899 roku. Obok nowego kościoła stał kiedyś stary drewniany, również pw. Katarzyny z XVII w., który wówczas zaczął pełnić funkcję kaplicy cmentarnej, gdzie znajdowały się świątynie. Drewniana świątynia z biegiem czasu zaczęła popadać w ruinę, dlatego w 1973 r. w całości został przeniesiony do Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu Bierkowicach (http://www.muzeumwsiopolskiej.pl) , który stoi tam do dziś. Kościół znajduje się na cmentarzu, gdzie zachowało się również kilkanaście starych zabytkowych nagrobków z XIX w. min. : hr. Gustava Adolfa Henckel von Donnersmarcka, czy dawnych właścicieli Gręboszowa.

Źródło:http://www.polskaniezwykla.pl/web/place/29071,greboszow-kosciol-sw-katarzyny-(1897-1899-)-.html

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka