Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nasze stoisko na Dożynkach Powiatowych w Przeczy

W tegorocznych Dożynkach Powiatu Brzeskiego w Przeczy brało udział nasze bajkowe stoisko. Promowaliśmy przede wszystkim walory kulturowe, historyczne i przyrodnicze naszego obszaru. Mieszkańcy powiatu brzeskiego pytali o atrakcje turystyczne, możliwość spędzenia wolnego czasu, dzieci natomiast najbardziej zainteresowane były naszą bajkową scenerią oraz leśnym klimatem.

Dotarli również do nas mieszkańcy obszaru LGD Stobrawski Zielony Szlak z pytaniami o możliwość rozszerzenia działalności gospodarczej. Informacje o działalności LGD Stobrawski Zielony Szlak, możliwości dofinansowania swoich pomysłów oraz o Lokalnej Strategii Rozwoju mogli Państwo uzyskać w ramach "Planu komunikacji" realizowanego w bieżącym okresie programowania 2014-2020.Zadanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Pani Prezes Jadwiga Kulczycka była również w komisji oceniającej tegoroczne wieńce dożynkowe.

Brak opisu obrazka; Brak opisu obrazka; Brak opisu obrazka; Brak opisu obrazka